Magnolia stellata: Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron 'April Snow' (Mezitt): Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron 'Drumroll' (Foster): Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron 'Karin' (Boskoop): Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron 'Malta' (Leach): Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron 'White Surprise' (Mehlquist): Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron brachycarpum: Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron keiskei dwarf: Tour of Frank Brako's Garden

Rhododendron mucronulatum 'Cornell Pink': Tour of Frank Brako's Garden