Kalmia polifolia: Tour of Mount Washington

Rhododendron groenlandicum: Tour of Mount Washington

Rhododendron lapponicum: Tour of Mount Washington

Vaccinium vitis-idaea: Tour of Mount Washington